Khóa chống trộm xe máy MAX II có phải tốt nhất không?

Khóa chống trộm xe máy MAX II có phải tốt nhất không?

Khóa chống trộm xe máy MAX II có phải tốt nhất không?